Hemodializ ve antihipertansif ilaç kullanımına bağlı priapizm

Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği ve hipertansiyon nedeniyle, hemodiyaliz ve periton diyalizi programındayken priapizm gelişen sekiz yaşındaki bir olgu sunulmaktadır. Yapılan incelemelerde düşük akımlı priapizm saptanması üzerine, hastaya soğuk baskılı kompresyon, intrakavernöz epinefrin ve modifiye spongio-kavernöz şant uygulaması yapıldı. Tüm bu önlemlere rağmen, yaklaşık 12 saat priapizmin devam etmesi nedeniyle, derin sedasyon altında (ketamin HCL ve midazolam) hastaya sakral epidural blok (% 0.125 bupivacaine, 0.75 ml/kg) uygulandı. Priapizmin başlamasından yaklaşık 24 saat sonra ereksiyon sonlandı. Düşük akımlı priapizm gözlenen bu olguda penil venöz drenajın arttırılması amacıyla uygulanan epidural blok ile normal venöz akım sağlanmıştır.

Priapism due to hemodialysis and antihypertensive treatment

An 8 year-old patient who had priapism while he was on hemodialysis and peritonal dialysis due to chronic renal failure and hypertension is presented. According to our investigations, we found a low flow priapism, therefore we started cold compression, intracavernous epinephrine and performed a modified spongio-cavernous shunt. But after all this treatment about 12 hours we could not detect detumescence of the penis. Under sedation sacral caudal epidural block using 0.125 % bupivacaine, 0.75 ml/kg was performed. Penile detumescence was seen after 24 hours from the beginning of the priapism. Normal venous drainage was achieved by epidural block which aimed to improve venous drainage in the treatment of low flow priapism in this case.

Kaynakça

1. Abber JC, Lue TF, Luo JA, et al: Priapism induced by chlorpromazine and trazodone: mechanism of action. J Urol 137:1039, 1987

2. Brown JA, Nebra A: Erytropoetin induced recurrent ve-no-occlusive priapism associated with end stage renal disease. Urology 52:328, 1998

3. Kulmala R, Lehtanen T, Niemien P, Tammela T: Aetiology of priapism in 207 patients. Eur Urol 28:241, 1995

4. Labat F, Dubousset AM, Baujard C, et al: Epidural analgesia in a child with sickle cell disease complicated by acute abdominal pain and priapism. Br J Anaesth 87:935, 2001

5. Pohl J, Pott B, Kleinhans G: Priapism: A three-phase concept of management according to aetiology and prognosis. Br J Urol 58:113, 1986

6. Singhal PC, Lynn RL, Scharschmidt LA: Priapism and dialysis. Am J Nephol 6:358, 1986

7. Tsai SK, Hong CY: Intracavernosal metaraminol for treatment of intraoperative penile erection. Postgrad Med J 66:831, 1990

8. Ulman I, Avanoğlu A, Herek Ö, et al: A simple method of treating priapism in children. Br J Urol 77:460, 1996

9. Valley M, Sang CN: Use of glycopyrrolate to treat intraoperative penile erection. Case report and review of the literature. Reg Anesth 19:423, 1994

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

116 16

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukluk çağı ampiyem olgularında fibrinolitik tedavi

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Selami SÖZÜBİR, Metin AYDOĞAN, Ayşe TUZLACI, Ayşe GÖKALP

Çocuklardaki Meckel divertikülünde Helikobakter pilori varlığı

Şemsi ALTANER, Mustafa İNAN, Servet GÜREŞÇİ, Öz Fulya PUYAN, Latife DOĞANAY

Karaciğer kökenli "indiferansiye embiryonel sarkom" ve eşlik eden geç dönem komplikasyonu: Bronkobilier fistül

Gülşen EKİNGEN, B. Haluk GÜVENÇ, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Nazan SARPER

Çocuklarda periapandisit ve klinik önemi

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, A. Aysel KÖSEOĞULLARI, İbrahim H. ÖZERCAN

Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri

Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, A. Serhat BAYKARA, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Nedim GÖZAYDIN, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti

Dinçer AYLAN, Ali NAYCI, HAKAN TAŞKINLAR, Ayşe POLAT, Burçin TUŞTAŞ, Aytuğ ATICI, Selim AKSÖYEK

Lokal anestezik maddeler için yapay taşıyıcı olarak jelatin süngerin kullanılması: Deneysel çalışma

METE KAYA, Mehmet Emin BOLEKEN, Mustafa CENGİZ, Hasan KAFALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Bağırsağın nöronal bozuklukları: Bağırsağın nöronal displazisi ve ganglion seyrekliği saptanan üç olgunun sunumu

METE KAYA, A. Serhat BAYKARA, M. Emin BOLEKEN, İlyas ÖZARDALI, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN

Ülkemizde çocukluk çağı korozif striktürlerinin güncel nedenleri ve önlem önerileri

Saniye EKİNCİ, F. Cahit TANYEL, M. Emin ŞENOCAK, Nebil BÜYÜKPAMUKÇU

Hemodializ ve antihipertansif ilaç kullanımına bağlı priapizm

Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ, Belgin YAVAŞCAOĞLU, Osman DÖNMEZ, Ayhan KIRKPINAR, Hasan DOĞRUYOL