Gastrointestinal sistem duplikasyonları: 10 yıllık deneyim

Gastrointestinal sistem duplikasyonları nadir doğumsal anomalilerdir. Hastalar sıklıkla kanama, karın ağrısı, solunum sıkıntısı yakınmaları ile başvururlar. 1989-1999 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda gastrointestinal sistem duplikasyonu tanısı ile tedavi edilmiş 18 hasta yaşları, başvuru yakınmaları, ameliyat bulguları, uygulanan cerrahi tedavi ve sonuçları ile geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Yaşları 2 gün ile 6 yaş arasında değişen 18 hastadan; ondördü akut karın tablosu ile, ikisi mediastinal kitle, iki hasta da doğum öncesi ultrasonografide kıstık kitle ön tanılan ile yatırılmıştır. En sık başvuru yakınmaları, kusma ele gelen kitle, kanlı kaka ve karın ağrısıdır. On beş hastaya segmenter bağırsak rezeksiyonu ve anastomoz, iki hastaya kitle çıkarılması, bir hastaya ise mukozektomi yapılmıştır. Histopatolojik incelemede 7 kist içerisinde ektopik mide dokusu bulunmuştur. Yenidoğan olgulardan biri sepsis nedeniyle kaybedilmiştir. Diğer olgular uzun süreli takipte sorunsuzdur.

Duplications of gastrointestinal system: 10 years experience

Duplications of the gastrointestinal system are rare congenital malformations. Patients quite often present with bleeding, abdominal pain and respiratory distress. 18 patients with the diagnosis of gastrointestinal duplications were treated in Istanbul University Department of Pediatric Surgery between 1989 and 1999. Presenting symptoms, surgical findings, surgical techniques and results were evaluated retrospectively. Among the 18 patients with an age range of 2 days to 6 years, fourteen presented with acute abdomen, two with mediastinal mass and two were diagnosed to have cystic masses prenatally. The most common presenting symptoms were, vomiting, palpable mass, bloody stools and abdominal pain. Surgical techniques were segmental bowel resection and anastomosis in fifteen, excision of mass in two and mucosectomy in one. Histopathologic investigation revealed ectopic gastric mucosa in 7 cases. One of the neonatal cases died due to septicemia. The remaining cases are free of problems in the long term follow-up.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

408 64

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sıçanlarda nitrofen ile oluşturulan diafragma hernisinde prenatal steroid ve TRH tedavisinin yeri

M. Kemal ÇİĞDEM, A. İhsan DOKUCU, Abdurrahman ÖNEN, Selçuk OTÇU, Hayrettin ÖZTÜRK, Engin DEVECİ, Selçuk YÜCESAN

Çocuklarda derin kısmi kalınlıktaki yanık yarasının kollajenaz ile enzimatik debridmanı

MEHMET GEYLANİ ÖZOK, Coşkun ÖZCAN, Nergül ÇÖRDÜK, Orkan ERGÜN, Dilek ERDENER

Gastrointestinal sistem duplikasyonları: 10 yıllık deneyim

Feryal GÜN, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Testosteron'un dişi tavşan mesanesi üzerindeki etkileri: Mesanenin cinsiyeti üzerine bir ön çalışma

Sinan CELAYİR, Zekeriya İLÇE, Huriye BALCI, Tuncay ALTUĞ

Doğumsal santral alveoler hipoventilasyon sendromuna eşlik eden Hirschsprung hastalığı: Olgu sunumu

Gülay A. TİRELİ, Serkan İŞLER, Hüseyin ÖZBEY, Füsun OKAN, Tansu SALMAN

Böbreğin sıcak iskemi-reperfüzyon hasarından korunmasında verapamil, kaptopril ve GBE' nin etkilerinin karşılaştırılması

Selçuk OTÇU, Mehmet ÖZER, Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Ayten GEZİCİ, Selçuk YÜCESAN

Opsoklonus-miyoklonus-ataksi sendromunun eşlik ettiği iki nöroblastom olgusu

Gülay A. TİRELİ, Hüseyin ÖZBEY, Ertuğrul ERYILMAZ, Bilge BİLGİÇ, Tansu SALMAN

Karaciğerin mezenkimal hamartomları

Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Yüksel YEKER, Sergülen DERVİŞOĞLU, Osman F. ŞENYÜZ

Çocuklarda posterior üretra yaralanmalarında erken ve geç yaklaşımların karşılaştırılması

İzole özofagus atrezisinde geciktirilmiş primer onarım: Ön sonuçlarımız

Serdar H. İSKİT, Tolga E. DAĞLI, Gürsu KIYAN, Halil TUĞTEPE, Suat AYYILDIZ