Doğumsal kayıksı dev üretra

Doğumsal dev üretra, penil üretranın nadir görülen bir bozukluğudur. Penisin erektil dokusunun gelişmemesine bağlı ön üretranın yaygın genişlemesi olarak tanımlanır. Beraberinde ek anomali bulunmayan nadir bir dev üretra olgusu sunuyoruz. Doğduğundan beri idrar yaparken peniste şişme ve dizüri yakınması olan 13 yaşında bir erkek çocuk kliniğimize başvurdu. Muayenede penisin alt yüzünde, işeme sırasında belirgin balonlaşma gösteren bir şişlik saptandı. Retrograd sistoüretrogramda ön üretrada kayıksı genişleme görüldü. Hastaya daraltıcı üretroplasti ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz olan hastanın peniste herhangi bir anormallik olmadan normal akımla idrar yaptığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler:

Üretra hastalıkları, Üretra, Penis

Congenital scaphoid megalourethra

Congenital megalourethra is a rare congenital malformation of penil urethra. It is defined as diffuse dilatation of the anterior urethra due to absence of development of the erectile tissue of the penis. We report a rare case of scaphoid megalourethra without any associated anomaly. A 13-year-old male was admitted to our department with complaints of penile swelling during micturition and dysuria since birth. On clinical examination there was a small swelling on the ventral surface that balooned markedly during micturition. Retrograde cystourethrogram showed scaphoid dilatation of the anterior urethra. The patient underwent a reduction urethroplasty. The patient did well postoperatively and voided with a normal stream without any abnormality of the penile shaft.

Kaynakça

1. Appel RA, Kaplan GW, Brock WA, Streit D: Megalourethra. J Urol 135: 747, 1986

2. Jones EA, Freedman AL, Ehrlich RM: Megalourethra and urethral diverticula. Urol Clin N Am 29:341, 2002

3. Kester RR, Mooppan UM, Ohm HK, Kim H: Congenital megalourethra. J Urol 143: 1213, 1990

4. Lam YH, Tang MH: Sonographic diagnosis of congenital megalourethra at 13 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 16: 585, 2000

5. Mortensen PH, Johnson HW, Coleman GU, Lirenman DS, Taylor G, McLoughlin MG: Megalourethra. J Urol 134: 358, 1985

6. Nesbitt TE: Congenital megalourethra. J Urol 73: 839, 1955

7. Savanelli A, Schiano A, Esposito C, Russo S, Dolezalova H: Congenital megalourethra associated with urethral duplication and imperforate anus. Pediatr Surg Int 13: 607, 1998

8. Sharma AK, Kothari SK, Goel D, Agarwal LD, Tamani RN: Megalourethra with posterior urethral valves. Pediatr Surg Int 15: 591, 1999

9. Shrom SH, Cromie WJ, Duckett JW Jr: Megalourethra. Urology 17: 152, 1981

10. Stephens FD, Fortune DW: Pathogenesis of megalourethra. J Urol 149: 1512, 1993

11. Wakhlu AK, Wakhlu A, Tandon RK, Kureel SN: Congenital megalourethra. J Pediatr Surg 31: 441, 1996

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

121 17

Sayıdaki Diğer Makaleler

Doğumsal kayıksı dev üretra

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ali GÖZÜKÜÇÜK, Fahri KARACA

Rektal tuşede patoloji saptanmayan rektal kanamalı olgularda bükülmez rektoskopi bükülebilir kolonoskopinin yerini tutabilir mi?

Baran TOKAR, Hüseyin İLHAN

Üzüme bağlı bağırsak tıkanması: Bir olgu sunumu

M. Erdal MEHMETOĞLU, Turan KANMAZ, METE KAYA, M. Emin BOLEKEN, Selçuk YÜCESAN

Deneysel fetal yara modelinde farklı implantlara karşı oluşan yangısal yanıtların değerlendirilmesi

Selami SÖZÜBİR, ŞÜKRÜ OĞUZ ÖZDAMAR, Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Naci GÜRSES

Kasık fıtıklı hastalarda anestezi öncesi rutin inceleme gerekli mi?

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Haluk CEYLAN, HASAN KOÇOĞLU, LÜTFİYE PİRBUDAK, Nihat ERSÖZ

Yenidoğan ve bebekte nedeni bilinmeyen kalın bağırsak delinmeleri

Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Şenol GEDİK, Hülya ÖZTÜRK

Skrotum içi testis dışı lenfanjiom

Cüneyt GÜNŞAR, Aydın ŞENCAN, M. Akif DEMİR, Abdülkadir GENÇ, Tolga KÜÇÜKOĞLU, Can TANELİ, Erol MİR

Üreterosellerin tanı özellikleri ve böbrek-idrar sistemi üzerine etkileri

Cüneyt GÜNŞAR, İrfan KARACA, Aydın ŞENCAN, Haluk CEYLAN, Erol MİR

Mayıs 2003 Bingöl depremi sonrası çocuk hastalardaki klinik deneyimlerimiz

Ş. Kerem ÖZEL, Ahmet KAZEZ, Hüseyin ÇELİKER, A. Mustafa YILDIRIM, Ergun PARMAKSIZ, Erhan YILMAZ, Murat PEKDEMİR

İnternet'teki Türkçe ağ sayfalarında bulunan çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirilmesi

Haluk CEYLAN