Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Kunt böbrek travmalı çocuklarda ultrasonografinin (USG) yerini araştırmak için prospektif klinik bir çalışma yapıldı. Çalışmaya 38'i erkek, 16'sı kız 54 olgu dahil edildi. USG incelemesi Radyoloji Andbilim Dalı tarafından yapıldı ve sohuçlar intravenöz piyelografi (İVPj ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile kontrol edildi. Çalışmaya dahil edilen 54 olgunun 30'unda makroskopik, 20'sinde mikroskopik hematüri vardı. Dört olguda ise hematüri yoktu. Otuzüç böbrek kontüzyonlu olgunun tümünde ve 17 ikinci derece böbrek yaralanması saptanan olgunun 12'sinde USG ile doğru sonuç elde edildi. Üçüncü derece yaralanması olan üç olgu ile böbrek pedikül yaralanmak bir olguda da USG ile doğru tanı konabildi. Sonuçlar IVP, BT ve ameliyatla doğrulandı. Ayrıca dokuz olguda eşlik eden böbrek patolojisi, karaciğer, dalak yaralanması ve pe¬ritoneal kavitede anormal sıvı birikimini USG gösterdi. Böylece serimizde böbrek'travmasının primer teşhis ve de¬recelendirmesinde USG'nin duyarlığı % 90.8 ve özgüllüğü % 100 olarak bulundu.

Ultrasonographic evaluation of blunt renal trauma in pediatric age group

Ultrasonographic evaluation of blunt renal trauma in pediatric age group A prospective study was carried out in a group of 54 children (38 boys and 16 girls) to investigate the re¬liability of ultrasonography (US) in blunt renal injury. The results were correlated with intravenous pyelography (IVP) and/or computed tomography (CT). US demonstrated renal contusion in 33 of 54 patients, grade II injury in 12 of 17, grade III injury in 3, and renal pedicle injury was correctly demonstrated in one patient. In addition, nine patients with accompanying hepatic and/ or splenic injuries, and abnormal fluid accumulation in peritoneal cavity could be di'gnosed with US. These fin¬dings were confirmed by IVP, CT and surgery. Our results have proven a high sensitivity (90.8 %) and specifity (100 %) for US examination in the evaluation of children with blunt renal trauma.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

411 65

Sayıdaki Diğer Makaleler

Extensive heterotropic brain tissue of the face: A review and report of an unusual case

Rıza RIZALAR, Ferit BERNAY, Funda DEMİRAĞ, Naci GÜRSES

Bilateral abdominoscrotal hydrocele in an infant

Semih GÖRK, Ender ARITÜRK, Ferit BERNAY, Rıza RIZALAR, Selami SÖZÜBİR, Naci GÜRSES

Böbreğin berrak hücreli ve rabdoid tümörleri: 7 olgunun retrospektif analizi

Figen AKSOY, Ahsev BALİÇ, Sergülen DERVİŞOĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz SAĞLAMER, Serdar SANDER, Ergun ERDOĞAN, Yunus SÖYLET

İnsan büyüme hormonunun yara iyileşmesine histopatolojik etkisini inceleyen deneysel bir çalışma

Emre ERAN, Sinan CELAYİR, Sergülen DERVİŞOĞLU, Nur DANİŞMEND

Multicystic dysplastic kidney: Prenatal diagnosis and postnatal management

Haluk SARIHAN, Rahmi AKYAZICI, Musa ABEŞ, Şirin GÜLKÖK, Kemal SERÇE

Sugiura procedure for children with hemorrhagic portal hypertension secondary to extrahepatic portal vein occlusion

Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Hamit OKUR, Ahmet KAZEZ

Çocuklarda künt karaciğer ve dalak yaralanmalarının nonoperatif tedavisinde ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması

Mehmet İÇER, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Ahmet C. DURAK, Nevzat ÖZCAN, Cüneyt TURAN, Ahmet KAZEZ, Hamit OKUR

Çocukluk dönemi künt böbrek travmalarının ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Haluk SARIHAN, Kemal SERÇE, Rahmi AKYAZICI, MUSA ABEŞ, Ahmet SARI, Hasan DİNÇ, Ali ÇAY, Mustafa İMAMOĞLU

One-stage correction of a 160 degree penile torsion associated with chordee and distal hypospadias: Case report

Murat ŞANAL, Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ, Umur KOCABAŞOĞLU

Pediatrik travma skorlaması

Turan KANMAZ, Murat ÇAKMAK, Meral BARLAS, Hüseyin DİNDAR, M. Yasin MECDEL, İ. Faruk ÖZGÜNER, ALİ NAYCI, Çağrı SAVAŞ, E. Aydın YAĞMURLU, İ. Haluk GÖKÇORA, Selçuk YÜCESAN