Çocukluk çağında dev müsinöz over tümörü: Olgu sunumu

Over tümörleri çocuklarda nadir izlenen, çok heterojen bir neoplazi grubudur. Bu yaş grubunda genellikle embriyonel karsinom, endodermal sinüs tümörü veya koriyokarsinom gibi malign germ hücreli tümörler görülür. Müsinöz tümörler ise tüm over tümörlerinin yaklaşık % 8-10'unu oluşturur. Benign müsinöz kist ve adenomlar overin benign müsinöz tümörlerinin % 20-25'ini oluşturur. Son 5 ayda karında büyüme, ağrı ve kilo alma. yakınmaları ile başvuran 14 yaşında bir dev müsinöz over tümörü olgusu sunulmaktadır. Başvurusunda yapılan fizik muayenede pelvisten epigastriuma uzanan büyük, yuvarlak, ağrısız bir kitle saptandı. Karın ultrason ve bilgisayar tomografisi sağ överden kaynaklanan büyük, multilobüler kitle olduğunu ortaya koydu. Sağ salpingooferektomi ile çıkartılan kitlenin histopatolojik incelemesinde müsinöz kistadenoma olduğu saptandı ve cerrahi sonrası hasta rutin takibe alındı. Burada müsinöz kistadenomlu bir olgunun klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguları, sunulmaktadır

Giant mucinous tumour of the ovary in childhood: Case report

Ovarian tumors are a very heterogeneous group of neoplasms that rarely occur in childhood They are usually together with malignant germ cell tumour components such as embryonal carcinoma, endodermal sinüs tumors or choriocarcinoma. Mucinous tumors constitute approximately 8-10 % of all ovarian tumors while benign mucinous cysts and adenomas comprise 20-25 % of all benign ovarian mucinous tumors. We report a 14-year-old girl who had abdominal distention, abdominal pain, weight gain in last 5 months. On admission; physical examination revealed a big, round, painless mass extending from the pelvis to the epigastrium Abdominal ultrasonography and computed tomography demonstrated a huge multilobulated mass originating from the right ovary. The mass was removed surgically and histopathological examination revealed mucinous cystadenoma. Postoperative course was uneventful. and the patient was discharged from the hospital with routine follow-up schedule. in this report, we described a case and discussed the clinical, radiological and histopathological findings.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

214 27

Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel üreter obstrüksiyonunun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarının incelenmesi

Aldırmaz Canan AĞARTAN, Tanju AKTUĞ, Mustafa OLGUNER, Feza M. AKGÜR, Oğuz ATEŞ, Güldal KIRKALI

Masif gastrointestinal kanama ile ortaya çıkan bir Crohn hastalığı olgusu

Gökhan KÖYLÜOĞLU, Ömer CEVİT, Esin YILDIZ

Çocuklarda ambigius genitalyanın cerrahi tedavisi

Bülent Hayri ÖZOKUTAN, Mustafa KÜÇÜKAYDIN, Selim KURTOĞLU, Hamit OKUR

Ulusal çocuk cerrahisi kongreleri

Serdar SANDER

Çocukluk çağında dev müsinöz over tümörü: Olgu sunumu

Haluk ÖZTÜRK, Suzi DEMİRBAĞ, Avni ATAY, Vedat KÖSEOĞLU, MEHMET SALİH DEVECİ

Diüretikli nefrostometrinin postoperatif obstrüksiyonun belirlenmesindeki yeri

Topuzlu Gonca TEKANT, Zekeriya İLÇE, Haluk EMİR, YUNUS SÖYLET

İnvajinasyon olgularında hastaneye başvuru süresinin morbidite ve mortalite üzerine etkisi: 123 olgunun analizi

Hayrettin ÖZTÜRK, Ali İhsan DOKUCU, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Şenol GEDİK

Kloakal anomalinin Hirschsprung hastalığı, doğumsal 'pouch' kolon ve vajinal duplikasyon ile seyreden nadir birlikteliği

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Yaşar BÜKTE, Ömer Faruk AZAL

Çocukta paraözofageal hiatus hernisine sekonder mide volvulusu: Olgu sunumu

Hayrettin ÖZTÜRK, METE KAYA, Selçuk OTÇU, Ali İhsan DOKUCU

Nazofarenks yerleşimli doğumsal "hairy" polip olgusu

Nil ÜSTÜNDAĞ, Sergülen DERVİŞOĞLU, Gonca TEKAND, Nüvit SARIMURAT