Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum

Lenfanjioma sirkumskriptum deride yuvarlak, saydam ve bazen kanlı sıvı içeren veziküller ile karakterizedir. En sık doğumda belirgindir veya yaşamın ilk yıllarında belirir ama herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Etiyolojisi belirsiz olup hemanjiom, lenfanjiom, herpes zoster ve siğiller ile karıştırılabilir. Habis değişim ve cerrahi sonrası tekrarlama görülebilir. Yazıda bir erkek çocukta boyunda saptanan lezyon literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Tanı, ayırıcı, Lenfanjiyom, Boyun

Lymphangioma circumscriptum: A rare neck lesion

Lymphangioma circumscriptum (LC) is characterized by clusters of translucent vesicles, occasionally blood-tinged, on a circumscribed area of the skin. The lesion is mostly apparent at birth or frequently develops in early years of life but it may arise at any age. LC of which etiology is not clear can be mistaken for diseases such as hemangioma, lymphangioma, herpes zoster, and genital warts. Recurrence after surgical excision is not uncommon, malignant degeneration of the lesion has been reported. A case of' LC arising from the skin of the neck in a boy has been reported and discussed under the light of current literature.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

146 21

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda diafragma yaralanmaları

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Yaşar BÜKTE, Selçuk YÜCESAN

Ameliyat öncesinde solunumu dengelenemeyen bir özofagus atrezisi olgusunda bronkoskopik fistül kateterizasyonu

Sinan CELAYİR, Egemen EROĞLU, Topuzlu Gonca TEKANT, Nüvit SARIMURAT, Daver YEKER

Bilateral Wilms tümörü

Topuzlu Gonca TEKANT, Egemen EROĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz YÜKSEL, Sergülen DERVİŞOĞLU, Yüksel YEKER, YUNUS SÖYLET, Nur DANİŞMEND, Cenk BÜYÜKÜNAL

Çocuklarda laparoskopik Tenckhoff kateteri yerleştirilmesi: Ön rapor

Haluk EMİR, Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER, Nüvit SARIMURAT, YUNUS SÖYLET, Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Akciğer blastomu: Olgu sunumu

Feryal GÜN, F. Tansu SALMAN, Rejin KEBUDİ, Cem BONEVAL, Alaaddin ÇELİK, Dilek YILMAZBAYHAN

Kolonik poş anomalisi: Olgu sunumu

Selim AKSÖYEK, Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi modelinde gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular

Melih TUGAY, Serdar H. İSKİT, Esin KOTİLOĞLU, Suat AYYILDIZ, Tolga E. DAĞLI

Pelvis içine uzanan intraskrotal epidermoid kist

Murat ŞANAL, Kutlug SINMAZ, Dilek BİTİK

Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum

Haluk CEYLAN, İncila ÖZTOP

Omurga kapanma eksikliklerinde cerrahi girişimler: 16 yıllık deneyim

Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Semih MİRAPOĞLU, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK