Akciğer blastomu: Olgu sunumu

Akciğer blastomu, nadir görülen ve histolojik olarak fetus akciğer dokusuna benzeyen bir akciğer tümörüdür. Bildirilen olguların yaklaşık % 25'ini çocuk hastalar oluşturur. Sıklıkla akciğerin kistik hastalıkları ile birlikte görülen akciğer blastomu, öncelikle merkezi sinir sistemi ve iskelet sistemine metastaz yapma eğiliminde olan bir tümördür. Çalışmamızda kliniğimize akciğer blastomu tanısı ile tedavi edilen 4.5 yaşında bir kız olgu nadir olması, tedavisinin güçlüğü ve özellikle yüksek nüks oranları nedeniyle tartışılmıştır.

Pulmonary blastoma: Case report

Pulmonary blastoma is a rare primary neoplasm of the lung which resembles to fetal lung histologically. Approximately 25 % of the reported cases occur in pediatric patients. They are usually associated with cystic diseases of the lung. Pulmonary blastoma tends to metastasize particularly to the central nervous system and skeletal system. We report a case of pulmonary blastoma in a 41/2-year-old girl with respect to its rarity, difficulties in the treatment and particularly high recurrence rates.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-5142
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

397 63

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklarda diafragma yaralanmaları

Ali İhsan DOKUCU, Hayrettin ÖZTÜRK, Selçuk OTÇU, Abdurrahman ÖNEN, Yaşar BÜKTE, Selçuk YÜCESAN

Pelvis içine uzanan intraskrotal epidermoid kist

Murat ŞANAL, Kutlug SINMAZ, Dilek BİTİK

Bilateral Wilms tümörü

Topuzlu Gonca TEKANT, Egemen EROĞLU, İnci YILDIZ, Lebriz YÜKSEL, Sergülen DERVİŞOĞLU, Yüksel YEKER, YUNUS SÖYLET, Nur DANİŞMEND, Cenk BÜYÜKÜNAL

Omurga kapanma eksikliklerinde cerrahi girişimler: 16 yıllık deneyim

Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Semih MİRAPOĞLU, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Akciğer blastomu: Olgu sunumu

Feryal GÜN, F. Tansu SALMAN, Rejin KEBUDİ, Cem BONEVAL, Alaaddin ÇELİK, Dilek YILMAZBAYHAN

Çocuklarda laparoskopik Tenckhoff kateteri yerleştirilmesi: Ön rapor

Haluk EMİR, Topuzlu Gonca TEKANT, EBRU YEŞİLDAĞ, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER, Nüvit SARIMURAT, YUNUS SÖYLET, Cenk BÜYÜKÜNAL, Nur DANİŞMEND

Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum

Haluk CEYLAN, İncila ÖZTOP

Sıçanlarda adriamisin ile oluşturulan özofagus atrezisi modelinde gestasyonun 15-18. günlerindeki histopatolojik bulgular

Melih TUGAY, Serdar H. İSKİT, Esin KOTİLOĞLU, Suat AYYILDIZ, Tolga E. DAĞLI

Kolonik poş anomalisi: Olgu sunumu

Selim AKSÖYEK, Gülay A. TİRELİ, Cem BONEVAL, Hüseyin ÖZBEY, Tansu SALMAN, Alaaddin ÇELİK

Ameliyat öncesinde solunumu dengelenemeyen bir özofagus atrezisi olgusunda bronkoskopik fistül kateterizasyonu

Sinan CELAYİR, Egemen EROĞLU, Topuzlu Gonca TEKANT, Nüvit SARIMURAT, Daver YEKER