Özgür ÖZER, Yusuf GÜNAYDIN

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİSİ: DÖRT YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

THE RELATIONS BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY IN HOTEL ENTERPRISES: AN IMPLEMENTATION IN FOUR STAR HOTELS

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

2010-Cilt: 11 - Sayı: 2

127-154

Müşteri Memnuniyeti, Müşteri Sadakati, Otel İşletmesi

Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Hotel Enterprise

6340

Benzer Makaleler

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Oğuzhan İlban, Murat Doğdubay ve Hande Gürsoy, Murat DOĞDUBAY, Hande GÜRSOY

Termal Konaklama İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Unsurlar “Gönen Kaplıcaları Örneği"

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yusuf AYMANKUY, Volkan AKGÜL, Cansen CAN AKGÜL

The Effects of Cronyism on Job Satisfaction and Intention to Quit the Job in Hotel Enterprises: The Case Of Three, Four And Five Star Hotels in Muğla, Turkey

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Barış ERDEM, Ahmet Karataş

Mimari tasarım firmalarında müşteri yönlülük: Bir yapısal denklem modeli

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Tülay ÇİVİCİ

BİLGİ İŞLETMELERİ OLARAK ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE MÜŞTERİ MERKEZLİ YAPILANMA ve KULLANICI MEMNUNİYETİ

Verimlilik Dergisi

Erol YILMAZ

KRUVAZİYER GEMİLERİN YİYECEK İÇECEK DEPARTMANLARINDA HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİLERİ: KETCHIKAN, JUNEAU VE SKAGWAY LİMANLARINDA BİR ARAŞTIRMA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

Reha KILIÇHAN, İbrahim İLHAN

MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI KAPSAMINDA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN TEKDÜZEN HESAP PLANI VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Osman TUĞAY, Şükrü DOKUR

SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: BOLU VE DÜZCE ÖRNEĞİ

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yusuf ÖCEL