Burcu DİLEK, Abdülhamit BİRIŞIK

Kur'ân’da Medîne Yahudilerinin Farklı Yahudilik İnanç ve Anlayışları Üzerine Bir Bakış Denemesi

An Overview on the Different Beliefs and Understanding of the Jews of Medina in Koran

Usul İslam Araştırmaları

2015-Cilt: 0 - Sayı: 24

71-104

93 41

7
Benzer Makaleler