Harun BEKİROĞLU

İstidlâl Biçimlerinin ve Farklı Düşünce Tarzlarının Tefsire Etkisi: Âyeti Örneği

The influence of deduction (Istıdlal) styles and different modes of thought on Tafsir; example of “And I did not create the jinn and mankind except to worship Me” The verse Zâriyât 51/56.

Usul İslam Araştırmaları

2017-Cilt: 28 - Sayı: 28

43-70

63 42

7
Benzer Makaleler