Gert SCHUBRİNG

Hüseyin Tevfik Pasha - The Inventor of ‘Linear Algebra’

HÜSEYİN TEVFİK PASHA – THE INVENTOR OF ‘LINEAR ALGEBRA’

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

2007-Cilt: 8 - Sayı: 2

43-48

Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Lineer Cebir, matematik tarihi

Hüseyin Tevfik Pasha, linear algebra, history of mathematics

179193