Mehmet KARA

EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DEKİ SICAK PARA AKIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TURKEY'S HOT MONEY PROBLEM EVALUATION FROM THE POINT OF VIEW OF ECONOMIC INFLUENCES

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2001-Cilt: 4 - Sayı: 6

29-45

Sıcak Para Sorunu, Ekonomik Etki, Türkiye

Hot Money Problem, Economic influence, Turkey.

10240