Ali ÖZVAN, İsmail Altay ACAR

Kıyı Koruma Yapıları için Delihalil Bazalt Seviyelerinin (Doğu Akdeniz) Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2015-Cilt: 39 - Sayı: 1

27-43

Bazalt, CIRIA, Kıyı koruma, RERS, Yumurtalık

22 18

7