Orhan ARKOÇ, Tahir Çetin AKINCI, H Selçuk NOGAY

Yapay Sinir Ağları Yardımı ile Yeraltı Suyunda Sodyum Absorbsiyon Oranı (SAR) Tahmini: Ergene Havzası Doğu Akiferi Örneği

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2016-Cilt: 40 - Sayı: 2

177-188

Ergene Havzası, Sodyum Absorbsiyon Oranı, Yapay Sinir Ağları, Yeraltı Suyu Kalitesi

41 37

7