Orhan ARKOÇ

Doğu Trakya Bölgesi’nde Yeraltı Suyu Kalitesinin Araştırılması Amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımı ile Su Kalite İndeksi Uygulaması

Application of Water Quality Index with the Aid of Geographic Information System in Eastern Thrace to Assess Groundwater Quality

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2016-Cilt: 40 - Sayı: 2

189-207

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yeraltısuyu, Trakya, Su Kalite İndeksi

Geographical Information System, Groundwater, Thrace, Water Quality Index

2011

Benzer Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nihal Baloğlu UĞURLU

-

Bilişim Teknolojileri Dergisi

Can AYDIN, Vahap TECİM

Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Göktepe (Karaman) Beldesi Örneği

Bilge International Journal of Science and Technology Research

Figen ALTINER, Abdullah KELKİT

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi

Y. Bülent SÖNMEZER, Murat ÇELİKER, Mustafa Y. KILINÇ

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Hazal YALÇIN, Balca AĞAÇSAPAN, Alper ÇABUK

İZMİR İLİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERDEN DOLAYI OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MODELLENMESİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Anıl Can BİRDAL, Engin KORKMAZ, Gökhan ERŞEN

Iğdır ili arazi kullanımı/örtü değişiminin Corine izlemesi ile değerlendirilmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mücahit KARAOĞLU, Erhan ERDEL

Karar Destek Sistemlerinde Çok Erkinli Mimari Kullanılması

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi

Muammer AKÇAY, Ömer SAVAŞ