Gülden ALTAY SUROĞLU

Some New Characterizations of Parallel Factorable Surface in Riemannian Three Dimensional Heisenberg Group

Üç Boyutlu Riemannian Heisenberg Grubunda Paralel Faktorable Yüzeylerin Bazı Karakterizasyonları

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2018-Cilt: 8 - Sayı: ÖZEL SAYI

31-36

Factorable surface, Heisenberg group, parallel surface, Riemannian metric

Faktorable yüzey, Heisenberg grup, paralel yüzey, Riemannian metrik

43 46

7