Selahattin AYDEMİR

“KARN” Kavramının Anlamı Üzerine Semantik Bir İnceleme

A Semantic Study upon the Meaning of the Term “KARN”

Antakiyat

2018 - Cilt: 1 - Sayı: 1

64 - 83

“Karn”, “Nesil”, “Helak”, “Zaman”, “Mekân”

Karn, Generation, Destruction, Time, Space

130 51