Cengiz ACAR, Habibe ACAR

KENTSEL MEKANLARDA BİYOFİLİK PEYZAJ YAKLAŞIMLARI VE YEŞİL ALTYAPI: SİNGAPUR ÖRNEĞİ

BIOPHILIC LANDSCAPE APPROACHES AND GREEN INFRASTRUCTURE IN URBAN AREAS: THE CASE OF SINGAPORE

PEYZAJ

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

33-45

Kentsel yeşil altyapı, biyofilya, biyofilik peyzaj, Singapur

Urban green infrastructure, biophilia, biophilic landscape, Singapore

5735