Nurhan AKYÜZ

DOĞU ANADOLU KIRMIZI İNEKLERİNİN SÜT VERİMLERİ İLE SÜTLERİNİN BİLEŞİMİ SÜT YAĞLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1972 - Cilt: 3 - Sayı: 2

-

48 26