Sücaattin KIRIMHAN, M. Turgut SAĞLAM, Saim KARAKAPLAN

ERZURUM'DA KENTSEL ATIK SULARI İLE SULANAN TARIM TOPRAKLARINDA KİMYASAL KİRLENME: I. AZOT, FOSFOR VE POTASYUM DURUMU

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1982 - Cilt: 13 - Sayı: 3-4

-

47 27

Benzer Makaleler

Investigations on the morphological properties of scent glands of Ancyrosoma leucogrammes (Gmel.) (Heteroptera, Pentatomidae) adults

Türkiye Entomoloji Dergisi

Reza Farshbaf Pour ABAD, Yusuf KARSAVURAN, Ruşen ATALAY

İleri Demokrasilerde Politik Bütçe Dalgalanmaları Ortaya Çıkar Mı?

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Sedef ŞEN

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Statik ve Hareketli Materyallerde Yüz İşlemelerinin Karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Selda ÖZDEMİR, Ömür GÜREL SELİMOĞLU, Gökhan TÖRET, Hayri Eren SUNA

KİŞİ ADLARI-SİYASAL EĞİLİM İLİŞKİSİ:MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Cemal ALTAN

ORHON ANITLARINDA TÜRKLERİN KRALLIK SOYUNUN ADI

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

S.G. KLYASTORNIY

Studies on the Ecology of Chrozophora tinctoriaL. and Rubia tinctorumL. in Western Anatolia

Turkish Journal of Botany

Süleyman BAŞLAR, Hasan Hüseyin MERT

Investigating Preschool Teacher Candidates' STEM Teaching Intention and the views about STEM Education

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mustafa Uğraş, Zülfü Genç

Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye, İş Tatmini Ve İnovasyon Yönlülük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Senem ALTAN, Murat ÖZPEHLİVAN