Erdoğan SELÇUK

İVESİ KOYUNLARININ YAPAĞI VE FOLİKÜL KARAKTERLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

1983 - Cilt: 14 - Sayı: 1-2

-

53 23

Benzer Makaleler

Atlantik Paktı’ndan NATO’ya: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkiye’nin Konumu ve Uluslararası Rolü Tartışmalarından Bir Kesit

Uluslararası İlişkiler Dergisi

Lerna K. YANIK

The Reliability and Validity of the Turkish Version of Community Balance and Mobility Scale CB&M-T in Older Adults

Journal of Basic and Clinical Health Sciences

Saniye AYDOGAN ARSLAN, Meral SERTEL, Cevher Savcun DEMİRCİ, Elif SAKİZLİ ERDAL, Birsen MUCİ

TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI İLE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Turkish Studies (Elektronik)

ONUR ALTUNTAŞ, Hasan Hüseyin ALTINOVA

Muallim Naci İle Recaizade Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebi Hadiseler

Türkiyat Mecmuası

FEVZİYE ABDULLAH

Kişilik inanç ölçeği- kısa formunun (KİÖ-KTF) Türkçe çevirisinin üniversite öğrencilerinde geçerlilik, güvenilirliği

Klinik Psikiyatri Dergisi

İBRAHİM TAYMUR, M. Hakan TÜRKÇAPAR, SİBEL ÖRSEL, Emre SARGIN, Serkan AKKOYUNLU

Tarımsal Bir Ürün Olarak Fındığın Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Giresun Kent Mekanına Yansımaları

İDEALKENT

Özgür DEMİRKAN, Selin KARAİBRAHİMOĞLU

Solving the Puzzle of Treatment Resistance in Patients with HER2-Positive Metastatic Breast Cancer – New Approaches to HER Target Family Network

Eurasian Journal of Medicine and Oncology

Katarzyna RYGİEL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ DÖNEMİ TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ (2002-2017): DIŞ POLİTİKADA ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ

Journal of Awareness

Melih KAZDAL