Gülay ZULKADİR, Mustafa ÇÖLKESEN, Leyla İDİKUT, Alihan ÇOKKIZGIN, Ümit GİRGEL, Abdulkadir TANRIKULU, Murat CANBOLAT, Mehmet GÜNEŞ

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

2015-Cilt: 19 - Sayı: 3

135-143

Mercimek; bitki sıklığı; verim; verim unsurları

160

Benzer Makaleler

Çürüğün tüm katmanları i̇le uzaklaştırılmasını takiben direkt ve i̇ndirekt pulpa kuafajı tedavisi: Ön çalışma

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Sinem OĞLAKÇIOĞLU, Tijen PAMİR

Wall motion changes in myocardial infarction in relation to the time elapsed from symptoms until revascularization

The Anatolian Journal of Cardiology

Ildikó RÁCZ, László FÜLÖP, Rudolf KOLOZSVÁRİ, Gábor T. SZABÓ, Annamária BÓDİ, Andrea PÉTER, Attila KERTÉSZ, Ida HEGEDÜS, István ÉDES, László BALKAY, Zsolt KÕSZEGİ

DİYARBAKIR İLİ’NDE KIRSAL YERLEŞMELERİN KURULUŞUNU ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN COĞRAFİ ANALİZİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Esen DURMUŞ, Dündar DAĞLI

Fen Bilimleri Dersi Etkinliklerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeliyle Analizi

Kastamonu Eğitim Dergisi

GÜLDEN KAYA UYANIK, NEŞE GÜLER, GÜLŞEN TAŞDELEN TEKER, SÜLEYMAN DEMİR

İhtilaflı bazı vergi cezalarının vergi yargısı bağlamında değerlendirilmesi

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ

Adil SAĞLAM

ÇALIŞMA HAYATINDA DİNLENME VE TATİLLER KONUSUNUN İBADET HAKKI VE KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik İncelemeler Dergisi

Ahmet ÜNSÜR

Retroperitoneal laparoskopik piyeloplasti: Heilbronn deneyimi

Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology

Doğu TEBER, Ali Serdar GÖZEN, Sedat SOYUPEK, Cenk GÜRBÜZ, Jens J. RASSVEILER

DOĞU TÜRKLÜK ALANINDA İYELİK ÖBEĞİ VE İSİM TAMLAMASINDA +ki BİÇİMBİRİMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE

Türkoloji Dergisi

Fatih BAKIRCI