Ahmet Ali SERTKAYA, Talip AKBIYIK

Operate With a Gasoline Internal Combustion Engine Evaluation of Different Boron Addition of The Fuel Additive Inside Performance and Emissions Impact

Operate With a Gasoline Internal Combustion Engine Evaluation of Different Boron Addition of The Fuel Additive Inside Performance and Emissions Impact

Politeknik Dergisi

2016-Cilt: 19 Sayı: 4

633-640

Fuel additives, boron, exhaust emission

Fuel additives, boron, exhaust emission

650

Benzer Makaleler

Bor ve çinko uygulamasının bazı bodur fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotilerinin biyolojik verim değerlerine etkisi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)

MEHMET HAMURCU, Sait GEZGİN

Ekmeklik buğdayda bor toksitesine dirençlilik kazandırabilecek genetik kaynakların belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)

MEHMET HAMURCU, Sait GEZGİN, Ali TOPAL, Mehmet BABAOĞLU, Erdoğan Eşref HAKKI

4 hidroksi fenilboronik asidin lipopolisakkarit ile indüklenmiş karaciğer hasarı üzerine muhtemel koruyucu etkilerinin incelenmesi

Bor Dergisi

Zafer BAYRAKTUTAN

PORSUK, KOCASU VE EMET ÇAYLARI’NA (KÜTAHYA) AİT SULARIN LAHANA (Brassica oleracea var. capitata L.) BİTKİSİNİN BAZI ÇİMLENME PARAMETRELERİ VE FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Scientific Reports-A

Betül Akın, Sema Leblebici, Nuket Akanıl Bingöl

Koagülasyonla Atıksulardan Bor Giderilmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Sami ŞAHİN

International Journal of Automotive Science and Technology

İsmail Öztürk

Konya Ovası topraklarında bor fraksiyonlarının belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)

Mustafa HARMANKAYA, Sait GEZGİN

Kolofan reçinesi katkılı borlu bileşiklerle emprenye edilen Sarıçam (Pinus Sylvestris Lipsky) odununun yanma özellikleri

Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi

Hakan KESKİN, Taner ASCI