Sertan ÖZYALÇIN, Adem İlkay DİKEN, Adnan YALÇINKAYA, Ufuk TÜRKMEN

Apixaban Tedavisi Altında, Süperfisiyal Temporal Arterin Travmatik Psödoanevrizması

Traumatic Pseudoaneursym of Superficial Temporal Artery in an Octogenarian Patient Under Apixaban Therapy

Hitit Medical Journal

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

19-21

Apixaban, Psödoanevrizma, Temporal Arter

Pseudoaneurysm, Temporal Artery, Apixaban, Apixaban, Apixaban, Apixaban

1048