J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ

GÖKTÜRK DÖNEMİ SANATI İÇİN ÖZBEKİSTAN’IN ÖNEMİ (TAŞKENT VE SEMERKANT BULUNTULARI)

THE IMPORTANCE OF UZBEKISTAN FOR GOKTURK PERIOD ART (FINDINGS FROM TASHKENT AND SEMERKANT)

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 4 - Sayı: 7

1-14

Özbekistan, Taşkent, Göktürk Dönemi Sanatı, Türk Sanatı, Semerkant

Uzbekistan, Semerkant, Tashkent, Gokturk period art, Turkish art

63 57

7