Uğur AKSU, Halim ULUGÖL, MUKADDER ORHAN SUNGUR, Evren ŞENTÜRK, Kübra VARDAR, Mert ŞENTÜRK

Effects of short-term hyperoxic ventilation on lung, kidney, heart, and liver in a rat model: A biochemical evaluation*

Kısa süreli hiperoksik ventilasyonun bir sıçan modelinde akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer üzerine etkileri: Biyokimyasal değerlendirme

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

2021 -Cilt: 27 - Sayı: 5

497-503

150

Benzer Makaleler

SUNGU BELDESİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE (MUŞ) SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN BELİRLENMESİ

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ

İSKENDER DÖLEK

Presence of a Very Virulent Genotype of Infectious Bursal Disease Virus in Vaccinated Layer Hens in Turkey

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Ali Osman ÇERİBAŞI, Hakan BULUT, İrem GÜLAÇTI, Yesari ERÖKSÜZ, Yusuf BOLAT

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLERARASI TEMATİK ÖĞRETİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Hünkar KORKMAZ, Irmak KONUKALDI

Yemen: İstikrarsızlaştırılan Bir Ülkede Bölgesel Küresel Güç Mücadelesi

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İbrahim ARSLAN

Effects of Testicular Volume, Follicle Stimulating Hormone, Luteinizing Hormone and Presence of Varicocele On Successful Sperm Retrieval In Non-Obstructive Azoospermia

Eastern Journal of Medicine

İrfan Şafak BARLAS, Lütfi TUNÇ, Ahmet Emin DOĞAN, Uğur COŞAR, Ender Cem BULUT

Earthquake Faulting at Ancient Cnidus, SW Turkey

Turkish Journal of Earth Sciences

ERHAN ALTUNEL, IAIN S. STEWART, AYKUT BARKA & LUIGI PICCARDI

Koroner arter hastalığı ile anjiyotensinojen T207M ve faktör II, faktör V gen polimorfizmleri arasındaki ilişki

Fırat Tıp Dergisi

Dilara SEÇKİN, Nevin İLHAN, Yılmaz ÖZBAY, Necip İLHAN

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMDE İŞ TATMİNİ ETKİLEYEN BOYUTLARIN ANALİZİ: ÇOK ULUSLU VE ULUSAL ÖLÇEKLİ ÖRGÜTLER ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Asli TUNCER, Mehmet TUNCER