Hasan Selçuk ETİ

The Relationship Between Women's Self-Confidence, and Conspicuous Consumption Tendency on Social Media

The Relationship Between Women's Self-Confidence, and Conspicuous Consumption Tendency on Social Media

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 19 - Sayı: 46

289-297

Eleştirel Liderlik, Okul İklimi, Okul Müdürleri, İstanbul Örneği

Critical Leadership, School Climate, School Principals, İstanbul Case

142 95

7