Tuğçe Gamze İŞÇİ, Kubilay YAZICI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENME MODELİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

FLIPPED LEARNING MODEL FROM THE VIEWPOINT OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES: A CASE STUDY

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 12 - Sayı: 46

1159-1173

322

Benzer Makaleler

MİNE FİLMİNDE YENİ BİR HAYATA GEÇİŞTE ARA MEKAN’IN TEMSİLİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Beyler YETKİNER

Erzincan ili koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunlarının işletme büyüklüğüne göre incelenmesi

Akademik Ziraat Dergisi

Selçuk ÖZYÜREK, Doğan TÜRKYILMAZ, Ülkü DAĞDELEN, Nurinisa ESENBUĞA, Mustafa YAPRAK

İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ STANDARDININ DENETİM RAPORLARINA ETKİLERİNİN BİST KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

Muhasebe ve Denetime Bakış

Hüseyin MERT, Memet GÜNER, Göktuğ DUYAR

MERKEZ-ÇEVRE PERSPEKTİFİNDE TÜRK TOPLUM YAPISINDA GÖZLEMLENEN PROBLEM ALANLARINA YÖNELİK

Turkish Studies (Elektronik)

Şebnem MORSÜMBÜL

Anti-angiogenic role of Ankaferd on chick chorioallontoic membrane model

Gülhane Tıp Dergisi

Mert RUŞEN GÜLŞEN, Nur Sena UZUNAY, Orhan FERMANLI, Zehra Dilşad ÇOBAN, Duygu ÖZTÜRK, Maiwand HAMİDİ, Ferit AVCU, ŞEFİK GÜRAN

XIX. Yüzyılda Van’da İllet-i Kolera İle Mücadelede Karantina Usulü ve Kordon Uygulaması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ercüment TOPUZ

Response of the authors to “relations between absence seizures and the thalamus”

Nöropsikiyatri Arşivi

ZEYNEP AYDIN ÖZEMİR, Betül BAYKAN

Metallothioneins, Caspase-3 and Oxidative Stress Responses in the Multi- Marker Study of Freshwater Mussel Inhabiting Sites of Various Human Impact

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Halina I. FALFUSHYNSKA, L. Lesya GNATYSHYNA, Janos GYORİ, B. Oksana STOLİA