Yakup ŞAHİNER

Halil Halid Bey ve “Şehzade Cem Vak’asında Mesele-i Hamiyet” Adlı Risalesi

Halil Halid Bey and his Tractate Which Named “Sehzade Cem Vak’asında Mesele-i Hamiyet”

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2021 -Sayı: 72

315-345

Halil Halid, Cem Sultan, Sultan II. Bayezid, Cambridge

Halil Halid, Cem Sultan, Sultan Bayezid II, Cambridge

71