Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMIC

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2017 -Cilt: 9 - Sayı: 22

278-294

Üniversite Öğrencisi, Pozitif Duygu, Negatif Duygu, Sosyal Destek

41

Benzer Makaleler

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Özge Can ARAN, Özcan DEMİREL

2009 VE 2015 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yasin GÖKBULUT, Osman ASLAN

MEDRESELERDE EĞİTİMSEL BİR GEÇMİŞİ OLAN KİŞİLERİN MEDRESE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ahmet YAYLA, Esra KAZANCI, Özlem ALAV, Mehmet Şirin DEMİR, Mehmet Emin USTA

Rare cases of ectopic ureter: Analysis from a single centre with review of the literature

Turkish Journal of Urology

Pritesh JAIN, Debansu SARKAR, Krishnendu MAITI, Sandeep GUPTA, Dilip Kumar PAL

Devletin Kurumsal Dönüşümü: Orta Asya Cumhuriyetleri Perspektifinden

Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

SAVAŞ ÇEVİK, Erol TURAN

Renk Momentleri ve Destek Vektör Makineleri Kullanarak Haploid Mısır Tohumlarının Tanımlanmasında Renk Uzaylarının Sınıflandırma Performansına Etkisinin Karşılaştırılması

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yahya ALTUNTAŞ, Adnan Fatih KOCAMAZ

Electroretinographic evaluation of photoreceptor cells in Turkish shepherd dogs

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Murat ŞAROĞLU, Aslı Başoğulları EKİCİ

A Critical Appraisal of the Effect of Gonadotropin-Releasing Hormon Analog Treatment on Adult Height of Girls with Central Precocious Puberty

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Abdullah BEREKET