Walat Mohamad

İBN MUKAFFA’NIN (KELİLE VE DİMNE) MUKADDİMESİ: OKUYUCU DÜZEYLERİ

IBN MUQAFFA’S MUQADDIMAH (PANCHATANTRA): READERS LEVEL

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

2015 -Sayı: 32

127-142

Çağdaş siyaset kuramları, adalet, eşitlik, ahlak, Kymlicka

60

Benzer Makaleler