Eda KÖKSAL

Anneden Bebeğine HIV Geçişi Olan Bir Olgu Sunumu

A Case Report From Mother To Her Baby With HIV Transmission

Causapedia

2021 -Cilt: 10 - Sayı: 3

97-100

91

Benzer Makaleler

Postnatal expression profiles of phospholipid hydroperoxide glutathioneperoxidase in spermatogenesis in mice

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Ki Youn JUNG, Chunmei LIN, Jung-min YON, A Young JUNG, Seul Gi PARK, Sl Bi CHU, Lee Wha GWON, Sang Yoon NAM

Flanör: Bir Modern Kent Figürü

Akademik İncelemeler Dergisi

Köksal ALVER

BIOLOGICAL TREATMENT OF SOME ESSENTIAL METALS BY USING CHLORELLA VULGARIS

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tuğba ŞENTÜRK, Şükran YILDIZ

Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen nonarteritik anterior iskemik optik nöropati ve eksüdatif retina dekolmanı

MN Oftalmoloji

Nazife SEFİ, Şeyda UĞURLU, Ahmet MADEN

İzmir'de yapılan adli otopsilerde kadın ölümlerinin özelliklerinin incelenmesi ve kadına yönelik şiddetin araştırılması

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Hüseyin Mehmet ŞENGÜL, Akça Toprak ERGÖNEN

Çocukluk Dönemi Duygusal Ystismary ile Depresyon Arasyndaki Yli?kide Erken Dönem Uyumsuz ?emalaryn Aracy Rolüne Yli?kin Bir Gözden Geçirme

Klinik Psikiyatri Dergisi

Reyhan ARSLAN

Öğretmenlerin yaratıcılık kavramı ile ilgili sahip oldukları mitler ve görüşler

Journal of Gifted Education and Creativity

Nuray SEVİNÇ, Esra KANLI

A Characterization Study on 4-Amino-3,5-Dialkyl-1-Triazole by Density Functional Theory and Ab Initio Hartree-Fock Calculations

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Yusuf ZALAOGLU, Gürcan YILDIRIM, Asaf Tolga ULGEN, Barış GUNER, Cabir TERZIOGLU