Erdem AKKAN, SEZEN BOZYİĞİT

Bir Niş Pazar Olarak Türkiye’deki Vegan Ürünler: Tüketici Bakış Açısından Keşfedici Bir Araştırma

Vegan Products in Turkey as a Niche Market: An Exploratory Study from the Consumer Perspective

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

2020 -Cilt: 12 - Sayı: 1

101-149

61

Benzer Makaleler

Synthesis and structure-activity relationship study: Anticancer chalcones derived from 4′-morpholinoacetophenone

Marmara Pharmaceutical Journal

BEDRİYE SEDA KURŞUN AKTAR, Emine Elçin ORUÇ EMRE, Ayşegül KARAKÜÇÜK İYİDOĞAN, AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU, İBRAHİM DEMİRTAŞ, ŞABAN TEKİN

İçindekiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editör .

Farklı Ultrasonik Ses Dalgası Uygulamalarının Solanum torvum Tohumlarındaki Çimlenme ve Çıkış Değerleri Üzerine Etkisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Murat DEMİRSOY, Metin AYDIN, Burak GÜRBÜZ

Host-parasitoid relations between Citrus leafminer, Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) and its parasitoid Citrostichus phyllocnistoides Narayanan (Hymenoptera: Eulophidae)

Türkiye Entomoloji Dergisi

Naime Z. ELEKÇİOĞLU

Türkiye'de Topluma Hizmet Uygulamaları Konulu Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Merve NOYAN, Alper KESTEN

Sınıflandırma Problemlerinin Karşılaştırılmasında ANFIS ve Basamak Korelasyon Sinir Ağının Kullanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Nilgün ŞENGÖZ, GÜLTEKİN ÖZDEMİR

One-Bath Dyeing and Finishing Process of Polyester Fabrics

Tekstil ve Konfeksiyon

Gamze GÜLŞEN BAKICI, Füsun DOBA KADEM

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BARIŞ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI

Turkish Studies (Elektronik)

MEHMET KÜRŞAT KOCA, RAMAZAN BULUT