Gaye GÖKALP YILMAZ

OTORİTENİN KURULUMU AÇISINDAN BİR SÖYLEM ANALİZİ: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SONRASI İLHAM ALİYEV’İN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI

A DISCOURSE ANALYSIS IN TERMS OF THE ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY: ILHAM ALIYEV'S SPEECH TO THE NATION AFTER THE SECOND KARABAKĞ WAR

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 12 - Sayı: 44

384-404

181