Abdulsattar ELHAJHAMED

Arap ve Türk Romanlarında İbn Arabî: Cebel Kâf Adlı Roman ile Endülüslü Zidyar Adlı Roman Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ibn Arabi in Arabic and Turkish Novels: A Comparative Study Between Jabal Qaf and Zidyar Al Andalusi

Şarkiyat Mecmuası

2019-Sayı: 34

1-15

İntizar Hüseyin, Cataka Metinleri, Bölünme, Batı, Sömürü

Intizar Hussain, Jatake tales, Partition, Colonialism, West

183