Savaş BOZBEL

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI (6102 Sayılı TTK m. 392)

RIGHT TO INFORMATION AND INSPECTION OF BOARD MEMBERS OF JOINT-STOCK COMPANY (No. 6102 TCC Art. 392)

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2013-Cilt: 1 - Sayı: 1

79-96

65

Benzer Makaleler

Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu Uygulamalarının Dönüştürücü Öğrenme Kuramı Açısından İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

ÖZDEN ŞAHİN İZMİRLİ, IŞIL KABAKÇI YURDAKUL

Serebral Palsili Öğrenciler İçin Düzenlenmiş Bir Okulda Gerçekleştirilen Kaynaştırma Modeline İlişkin Paydaş Görüşleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Tansel YAZICIOĞLU, Tevhide KARGIN

Kefrli Sağlık

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Pınar KARATEPE, Halil YALÇIN

THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY

Mukaddime

Serdar YILDIRIM

Effects of Supplementation of Poopy Seed and Poopy Seed Oil at Various Quantities on Oxidant-antioxidant Balance in Laying Hens

Kocatepe Veteriner Dergisi

Fatih FİDAN, İsmail KÜÇÜKKURT, Nalan Bayşu SÖZBİLİR, Abdullah ERYAVUZ, İsmail BAYRAM, Sadi ÇETİNGÜL, Mehmet YARDIMCI

Sanat Eserlerini İncelemede Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Katılımcı Görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Murtaza AYKAÇ

Erken Dönem İran Sinemasından Aksanlı Sinemaya: Hamid Naficy ile Söyleşi

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

Özde ÇELİKTEMEL-THOMEN

Doğuştan afalangialı olgularda ayaktan ele nonvasküler falanks transferi

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Türker ÖZKAN, Samet Vasfi KUVAT, Atakan AYDIN, AHMET BİÇER