Cenk AKİL, BENGÜ ÖZ

Yargıtay Genel Kurulu'nun Menfi Tespit Davasının Açılma Zamanına İlişkin Olarak Vermiş Olduğu 18.01.2012 Tarihli Kararı Üzerine Düşünceler

The Thoughts Adressed to the Decision Dated 18.01.2012 of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation, regarding the Commencement of the Negative Declaratory Action

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2017-Cilt: 5 - Sayı: 9

49-71

51