Oğuzhan SARICA

Kuvvetler Terazisinin Dengeleyicisi Olarak Baskı Grupları

Pressure Groups as the Stabilizer of the Seperation of Powers

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2017-Cilt: 5 - Sayı: 9

27-45

31