Liana GÜNEL

Şirketlerin Çıkış Vergilendirmesi Kararlarında Ulusal Vergilendirme Yetkisi ile İç Pazar Özgürlüklerinin Dengelenmesi: Avrupa Adalet Divanı Adil bir Çözüme Ulaştı mı?

Balancing National Tax Sovereignty and Internal Market Freedoms in Cases of Corporate Exit Taxation: Has CJEU Reached an Equitable Solution?

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2017-Cilt: 5 - Sayı: 9

189-212

102

Benzer Makaleler

Preeklamptik ve normal gebelerde ferritin düzeyinin karşılaştırılması

Perinatoloji Dergisi

Şahin ZETEROĞLU, Yusuf ÜSTÜN, Engin Yaprak ÜSTÜN, Mehmet GÜVERCİNCİ, Güler ŞAHİN, Mansur KAMACI

Edebiyat Tarihçiliği Açısından Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı Adlı Eseri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Muhammet Nuri CEYLAN

Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği

Sosyoekonomi

Ahmet KESİK

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları/Pre-Service Teachers' Learning Styles and Attitude towards Teaching Profession

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa Kahyaoğlu, Çetin Tan, Mehmet Kaya

An Analysis for Losses and Confinement Factors for the Regions of a Semiconductor Single Asymmetric Step- Index Laser in Terms of Normalized Propagation Constants for Even and Odd Fields

Gazi University Journal of Science

Mustafa TEMIZ, Mehmet UNAL

A Five-Year Retrospective Analysis of Basal Cell Carcinoma: A Monocentric Study

Medeniyet Medical Journal

Seyma OZKANLI, Tuce SOYLEMEZ, Havva KESKİN, Hatice ŞENELDİR, Fatıma Müberra SAHIN, Aysenur ÇETINKAYA, Andac GOKTURK, Nagihan AYCİCEK, Kubra DUZ, Bengü ŞİMŞEK

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN MİMARLIK SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ KONUSUNDA 3 EKİM 1973 TARİHLİ KARARI

İstanbul Hukuk Mecmuası

Teoman AKÜNAL

Köpek duyuları

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi

Fatih ATASOY, EVREN ERDEM