Sinem KARABEY, Zeynep TURAN, M. Emre KESKİN, Vecihi YİĞİT

Türkiye’de Engelli Bireylerin Uzaktan Eğitimi Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Analysis of Post-Graduate Theses Conducted in Turkey about Distance Education of the Disabled Individuals

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2020 -Cilt: 10 - Sayı: 2

215-223

102

Benzer Makaleler

Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Safiye BİLİCAN DEMİR, Özen Yıldırım

MARMARA DENİZİ GÜNEY KIYILARINDA TEKTONİK AKTİVİTE İZLERİ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Turkish Studies (Elektronik)

Sümeyra KURT, DENİZ EKİNCİ

EBÛ UBEYD el-KÂSIM B. SELLÂM VE ONA NİSPET EDİLEN el-LUĠÂT ELLETÎ NEZELE BİHÂ’L-KUR’ÂNU’L-KERÎM ADLI ESER / EBÛ UBEYD El-KÂSIM B. SELLÂM AND THE WORK NAMED EL-LUGÂT ELLETÎ NEZELE BIHÂ’L-KUR’ÂNU’L-KERÎM ATTRIBUTED TO HIM

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Mahmut KAFES

Metin Tenkidi Açısından İlel Eserleri: İbn Ebî Hâtim’in İlel Adlı Eseri Özelinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Muhittin DÜZENLİ

Investigating the physicochemical properties of phenazopyridine hydrochloride using high-performance liquid chromatography and UV-visible spectrophotometry

Marmara Pharmaceutical Journal

Mustafa ÇELEBİER, Engin KOÇAK, Ayşegül DOĞAN, Sacide ALTINÖZ, Nursabah Elif BAŞCI

Türkiye'de Enflasyon, Hisse Senedi Getirileri ve Reel İktisadi Faaliyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Bankacılar

NASIF ÖZKAN

Azotlu gübre dozlarının İtalyan çimi (Lolium italicum L.) çeşitlerinin ot kalitesine etkisi

Mediterranean Agricultural Sciences

Ergül ÇOLAK, Cengiz SANCAK

2013 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın Ünite Bazlı Değerlendirilmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mecit ASLAN, Kayahan ÇÖKÜK