Tuncay Kaplan SENYEN

İşyeri Devrinin, Türk Ticaret Kanunu m.178 ve İş Kanunun m.6 Hükümleri Çerçevesinde İş İlişkilerine Etkisi

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2013-Sayı: 29

24-39

234

Benzer Makaleler

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Reforma

с.м. ИБРАИМОВА

APF VE NÖTRAL FLUORİDİN CAM İYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ-SEM STUDY OF MICROMORPHOLOG1CAL EFFECT OF APF AND NEUTRAL NaF GEL ON GLASS IONOMER CEMENT

European Oral Research

Tevfik AKINCI, Ayşegül YAŞAR AYKUT, Elif SAĞLAM GÜZELTIRPAN

ŞEHRİYAR’IN FARSÇA VE TÜRKÇE ŞİİRLERİNDE KONUŞMA DİLİ VE HAYDAR BABAYE SELAM ‎MANZUMESİNDE EDEBİ YARATICILIĞI

Şarkiyat

Roghaiyeh رقیه AZİZPOUR عزیزپور, Nabi KOBOTARIAN AZEROĞLU

Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Kombine Tedaviler ve Yeni Ajanlar

Retina-Vitreus

Solmaz AKAR

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel Yetkinliği Geliştirmenin Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet

Şerif UZUNASLAN, Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Yaklaşımın “Maddenin Değişimi” Ünitesinin Öğretimi Üzerindeki Etkisi

Trakya Eğitim Dergisi

Cansu EBREN OZAN, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU

About a discussion ‘‘Development a new mutation operator to solve the Traveling Salesman Problem by aid of genetic algorithms'', by Murat Albayrak and Novruz Allahverdi, 2011. Expert System with Applications, 38; 3, pp. 1313–1320.

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering

NOVRUZ ALLAHVERDİ

1946 YILI MEVZUATI (1 EKİM 1946-6 OCAK 1947) / MAHKEME İÇTİHATLARI / ESER TAHLİL VE TENKİTLERİ

İstanbul Hukuk Mecmuası

Yazarsız YAZARSIZ