Tuncay KAPLAN SENYEN

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Çalışanların Yükümlülükleri ve Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2014-Sayı: 31

37-48

114