HEDİYE ERGİN

İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİNİN HEPATİT-B HASTALIĞINA YAKALANMASI NEDENİYLE DİĞER İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİ DERHAL FESİH HAKKI

THE IMMEDIATE TERMINATION RIGHT OF THE EMPLOYMENT CONTRACT OF THE OTHER EMPLOYEES DUE TO AN EMPLOYEE’S CATCHING HEPATITIS-B WHO IS WORKING IN THE WORKPLACE

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2015-Sayı: 33

56-64

113

Benzer Makaleler

Amorf ve nano-boyutlu HoBO3.2.8H2O bileşiğinin sentezi ve karakterizasyonu

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Berna BÜLBÜL

Egg Weight, Shape Index and Hatching Weight and Interrelationships among These Traits in Native Turkish Geese with Different Coloured Feathers

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Mustafa SAATCİ, Turgut KIRMIZIBAYRAK, Ali Rıza AKSOY, Muammer TİLKİ

Türkiye’de lisansüstü düzeyde hazırlanan ağız tezleri ve akademik ağız araştırmalarındaki halk anlatıları bibliyografyası

Turkish Studies (Elektronik)

ÖZKAN DAŞDEMİR

Meyve Hasat Platformu Makas Kollarının Bilgisayar Ortamında Yapısal Analizi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

M. Barış EMİNOĞLU, UĞUR YEGÜL, CANER KOÇ, ALİ İHSAN ACAR, Ramazan ÖZTÜRK

Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic

KONURALP TIP DERGİSİ

MEHMET ZAHİD KOÇAK, GÜLALİ AKTAŞ, Edip ERKUŞ, TUBA TASLAMACIOĞLU DUMAN, Burcin Meryem ATAK, Haluk ŞAVLI

Pediyatrik Olgularda Flaş Görsel Uyarılmış Potansiyel Testi: Endikasyonları ve Klinik Bulgularla Korelasyonu

MN Oftalmoloji

İdil GÖKSEL, Ayça SARI, Cem SUNDU, Çetin OKUYAZ

Investigation the Mediator Role of Sense of Coherence in the Relationship Between Self-Differentiation and Alexitymia in University Students

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Banu YILDIZ

2000’Lİ YILLAR TÜRKİYESİNDE SİYASETBÜROKRASİ İLİŞKİLERİNİN KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI ÜZERİNDEN OKUNMASI

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tahsin GÜLER