Erdem ÖZDEMİR

BEYAZ YAKALI VE MAVİ YAKALI İŞÇİLER ARASINDA FAZLA ÇALIŞMA İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİ BAKIMINDAN FARKLI ORANLARIN UYGULANMASI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK OLUŞTURUR MU?

CAN DIFFERENT RATIOS APPLIED BETWEEN BLUE AND WHITE COLLAR WORKERS DUE TO WORK ON THE NATIONAL DAYS AND PUBLIC HOLIDAYS BE CONTRARY WITH THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT?

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2015-Sayı: 33

45-55

911