E. Murat ENGİN

Yetki İtirazı Davalarında SGK İşyeri Sicil Numarasının İşlevi ve İşkolu Koduna Yönelik İtirazların Hukuki Niteliği

The Function of SSI Workplace Registration Number in the Competence Disputes and Legal Nature of the Objection to Branch of Activity Code

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2018-Sayı: 39

9-18

88