Seracettin GÖKTAŞ

Covid-19 Salgınının İş Sözleşmesinin Feshine ve Diğer Sona Erme Nedenlerine Etkisi

The Effect of The Covid-19 Pandemic on Termination of The Employment Contract and Other Reasons Ending The Contract

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2020-Sayı: 43

274-299

434