İlke GÜRSEL

Performans Değerlendirme Sistemi ve Mesleki Yetersizlik

Performance Evaluation System and Professional Insufficiency

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2020-Sayı: 43

172-189

96