Sezgi ÖKTEM SONGU, Asiye ŞAHİN EMİR

Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan (Meslek Edinilmiş) Geçici İş İlişkisi Kapsamında Çalışan İşçiler

Employees Working Within The Scope of Temporary Employment Relationship Established Through a Private Employment Office (Temporary Agency Work) in Social Security Law

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2020-Sayı: 43

234-253

156