Ertuğrul YUVALI

şçi Alacakları Bakımından İtirazın İptali Davası ve İcra İnkâr Tazminatı

The Action for Annulment of Objection and Execution Denial Compensation in Terms of Employee Receivables

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2020-Sayı: 43

158-171

101