Namık HÜSEYİNLİ, Evran KIRMIZI

Bakım Hizmeti ve Çalışma Mevzuatı Açısından Bakım Hizmeti Çalışanlarının Hukuki Statüsü

Care Service and Legal Status of Care Service Employees in Terms of Labour Legislation

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2020-Sayı: 43

190-212

52